บริการของเรา

บริการของเรา

          ทีมงานสหไทยทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการบริการและการผลิตทุกขั้นตอน. โดยการนำเอาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการรับประกันให้ลูกค้าของเรามั่นใจในความพร้อมที่เราจะสามารถดูแลลูกค้าของเราทุกคนได้เป็นอย่างดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด. เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เรานำมาติดตั้งและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน การออกแบบและพัฒนา, การเตรียมพิมพ์, การพิมพ์, และงานหลังการพิมพ์.

การพัฒนาและออกแบบ

ความต้องการของลูกค้า คือ หัวใจของการออกแบบ ทีมงานด้านการออกแบบและพัฒนาของเราจึงใส่ใจกับการสอบถามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆจากลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อหาทางออกและแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ให้ทางลูกค้าอย่างดีที่สุด. เราได้เล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนด้านอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆให้ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถรับมือและตอบสนองกับความต้องการต่างๆของลูกค้าได้เป็นอย่างดี.

เตรียมพิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ เราพัฒนาโดยการนำเครื่องพิมพ์เพลทล่าสุด Computer To Plate (CTP) มาใช้ในโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่า เพลททุกแผ่นที่เรานำมาใช้พิมพ์งานนั้นมีความพร้อมและมีคุณภาพสูงสุดในการพิมพ์ให้ลูกค้าของเราทุกคน.
 

การพิมพ์

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เรามีเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์งานได้ 1-6 สี อีกทั้งมีการเคลือบผิวหน้ากระดาษพร้อมกันในตัวเครื่องพิมพ์ เช่น น้ำยาวอเตอร์เบสและการเคลือบน้ำยาชนิดอื่นๆ เป็นต้น.

หลังพิมพ์

เรามีขั้นตอนการทำงานหลังพิมพ์ต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกนำมาใช้เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นมีความสวยงามและโดดเด่นตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เช่น การเคลือบยูวี, การขัดเงา, การเคลือบฟิล์มพลาสติก, การปั๊มฟอยล์ทอง, การปั๊มฟอยล์เงิน, การประกบลูกฟูก, การไดคัท, และขั้นตอนอื่นๆ เป็นต้น.