ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

 

ชื่อบริษัท บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ชื่อย่อหลักทรัพย์ XX
เลขทะเบียนบริษัท xxxxxxxxxxxxx
ที่ตั้ง เลขที่ 6 หมู่ 3 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

 

ก่อตั้งเมื่อ ปี พศ.2512
ทุนจดทะเบียน ทุนหุ้นสามัญ xxxxxxxxxx หุ้น มูลค่าหุ้นละ x บาท รวม xxxxxxxxxx บาท
ทุนชำระแล้ว ทุนหุ้นสามัญ  xxxxxxx หุ้น มูลค่าหุ้นละ x บาท รวม  xxxxxxxx บาท
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร
โดยเน้นสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ และให้บริการตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์
จนถึงขั้นตอนการผลิตเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป
พื้นที่บริษัท 25 ไร่
จำนวนพนักงาน ประมาณ 300 คน