Sahathai Printing&Packaging

บริการของเรา

ตัวอย่างสินค้าปะกบลูกฟูก

ตัวอย่างสินค้าไม่ปะกบลูกฟูก

ตัวอย่างการขึ้นรูปสินค้า

สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการบริการและการผลิตทุกขั้นตอน โดยการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตั้งและปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน การออกแบบและพัฒนา, การเตรียมพิมพ์, การพิมพ์, และงานหลังการพิมพ์ และเพื่อเป็นการรับประกันให้ลูกค้าของเรามั่นใจในความพร้อมที่เราจะสามารถดูแลลูกค้าของเราทุกคนได้เป็นอย่างดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด 

การพัฒนาและออกแบบ

ความต้องการของลูกค้า คือ หัวใจของการออกแบบ ทีมงานด้านการออกแบบและพัฒนาของเรา จึงใส่ใจกับการสอบถามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  รวมถึงข้อจำกัดต่างๆจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อหาทางออกและแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ให้ทางลูกค้าอย่างดีที่สุด เราได้เล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนด้านอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆให้ทันสมัย เพื่อที่จะสามารถรับมือและตอบสนองกับความต้องการต่างๆของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เตรียมพิมพ์

ขั้นตอนการเตรียมพิมพ์ เราพัฒนาโดยการนำเครื่องพิมพ์เพลท ล่าสุด Computer To Plate (CTP) มาใช้ในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่า เพลททุกแผ่นที่เรานำมาใช้พิมพ์งานนั้นมีความพร้อมและมีคุณภาพสูงสุดในการพิมพ์ให้ลูกค้าของเราทุกคน

การพิมพ์

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เรามีเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์งานได้ 1-8 สี อีกทั้งมีการเคลือบผิวหน้ากระดาษพร้อมกันในตัวเครื่องพิมพ์ เช่น น้ำยาวอเตอร์เบสและการเคลือบน้ำยาชนิดอื่นๆ เป็นต้น

หลังพิมพ์

เรามีขั้นตอนการทำงานหลังพิมพ์ต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกนำมาใช้  เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์นั้น มีความสวยงามและโดดเด่นตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เช่น การเคลือบยูวี, การขัดเงา, การเคลือบฟิล์มพลาสติก, การปั๊มฟอยล์ทอง, การปั๊มฟอยล์เงิน, การประกบลูกฟูก, การไดคัท, และขั้นตอนอื่นๆ เป็นต้น