เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

          สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็น ผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ต่อมาในปี พศ.2519 ได้ขยายกำลังการผลิต และ ในปี พศ.2549 ได้ขยายและย้ายฐานการผลิตมาจังหวัดปทุมธานี ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพการบริการและการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมถึงศักยภาพในการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจึงได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากลูกค้าเสมอมา สหไทยจึงมีความพร้อมที่จะให้การบริการแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจทุกประเภทที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมตราสินค้าของผู้ประกอบการให้มั่นคงและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

Global Compliances

    1. ISO9001   – Quality Management System
    2. ISO14001  – Environmental Management System
    3. GMP          – Good Management Practices
    4. Sedex        – Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) Measurement
    5. FSC™         – FSC™ Chain-of Custody  ( License code  FSC™- C148718)

          สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีระบบการบริหารคุณภาพ ตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้าตลอดจนถึงการส่งมอบและบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล